Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Rok 2018

Treść

Informacja o poziomach odzysku w 2018 r.:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono  osiągnięte przez Gminę Suszec w 2018 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które wynoszą:

  1. 6 %  -  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania   (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 roku  ≤ 40  %), 
  2. 35 %   -    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   (wymagany poziom                w 2018 roku  ≥  30 %),
  3. 97 %  -  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych (wymagany poziom   w 2018 roku  ≥  50 %).

 

 

Informacja o  poziomach odzysku osiągniętych w 2018 r. przez  podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy  z właścicielem nieruchomości

 

 

Nazwa podmiotu

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych   i szkła                       (wymagany poziom                w 2018 roku  ≥ 30 %)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych                         i  rozbiórkowych                    (wymagany poziom            w 2018 roku  ≥ 50 %)

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania                (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do                        składowania                           w 2018 roku  ≤40%)

 

EKO Sp. Jawna                        ul. Kościuszki 45 A                                                44-200 Rybnik

(nierniezamieszkałe)

 

31,00 %

 

-

 

5,00 %

 

P.S.T TRANSGÓR S.A.

ul. Jankowicka 9                    44-201 Rybnik

 

 

23,50 %

 

87,25 %

 

73,00 %

 

REMONDIS  Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

 

 

48,60 %

 

-

 

36,70 %

 

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o.

ul. Chudoby 4/1

44-100 Gliwice

 

91,05 %

 

-

 

4,71 %

 

FCC  Polska  Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

 

113,00 %

 

-

 

11,01 %

 

Zakład  Komunalny               Żory  sp. z o.o.

ul. Okrężna 5                       44-240 Żory

 

 

 

39,01%

 

-

 

20,50 %

 

 

2116656