Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Treść

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

(kod 20 03 01)

 

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

MPGK Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczno - Biologicznego

Przetwarzania Odpadów

ul. Lecha 10, 41-800  Zabrze

adres instalacji: ul. Cmentarna 19 F, 41-800  Zabrze

 

 

INSTALACJA  MBP

  COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1; 44-240 Żory

adres instalacji: ul. Rycerska  101, 44-251 Rybnik

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

HOSSA sp. z o.o.

ul. Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

adres instalacji: ul. Oskara Kolberga 67,44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

 

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.

ul. Lokalna 1143-100 Tychy

adres instalacji: ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy

 

1287956