Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

2018

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

RIPOK KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

  RIPOK  COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

 RIPOK  SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

Regionalna kompostownia

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Składowisko odpadów innych                                                 niż niebezpieczne i obojętne

KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

 

 

 

 

 

 

Składowisko odpadów innych                                                 niż niebezpieczne i obojętne

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 


ARCHIWUM:

2017

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

 (kod 20 03 01)

 

KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

 KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

 

 

 

 

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 


 

2016

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

                          odpady komunalne                          (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych

ul. Kolberga 65

43-251 Rybnik

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych

ul. Kolberga 65

43-251 Rybnik

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

2015

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

(po przeładowaniu  odpady  przekazano

  do  BEST- EKO Sp. z o .o  w Żorach)

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

SEGO  Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

2014

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Stacja Segregacji Odpadów

ul. Norwida  34

44-330   Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Stacja Segregacji Odpadów

ul. Norwida  34

Jastrzębie Zdrój

 

 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych                                                                 ul. Kolberga 67                                                                                           44-203  Rybnik

 

 

 

 

 2013 r.

 

 

 

 

 

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

(kod 20 03 01)

                      Stacja Segregacji Odpadów

 ul. Norwida  34        

44-330   Jastrzębie Zdrój

 
 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-MAR Sp. z o.o.

ul. Rozwojowa  1

44-330  Jastrzębie Zdrój

 

 

 

PUK van Gansewinkel

Górny Śląsk  sp.zoo

ul. Piotra Skargi 87

41-706 Ruda Śląska

 

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

 (kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 Stacja Segregacji Odpadów             

 ul. Norwida  34          

  Jastrzębie Zdrój

 

 

 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

 

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 r.

 

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

 odpady komunalne

                                                     (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7,

44-194 Knurów

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

REMONDIS  Sp.z o.o.

ZPPA Dąbrowa Górnicza

UL. Puszkina  41

45-530 Dąbrowa  Górnicza

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

van Gansewinkel Górny Śląsk  Sp. z o. o,

ul. Piotra Skargi 87

41-706 Ruda Śląska

 

 

 

TRANSGÓR    S.A

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Stacja Segregacji Odpadów

ul. Norwida  34

44-268  Jastrzębie Zdrój

 

 

 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

 (kod 20 02 01)

Best-Eko

Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory,

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Remondis Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych,

ul. Kamienna 11

47-316 Górażdże

 

 

Rybnickie Służby Komunalne

ul. Jankowicka  41 b

miejsce składowania   ul. Kolberga