Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Treść

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

2022

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65,

44- 251 Rybnik

INSTALACJA  MBP

  COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

FCC Śląsk Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

  ul. Cmentarna 19F                                                               41-800 Zabrze

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1; 44-240 Żory

adres instalacji: ul. Rycerska  101, 44-251 Rybnik

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

FCC Śląsk Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

  ul. Cmentarna 19F                                                               41-800 Zabrze

 

 

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
 

HOSSA sp. z o.o.

ul. Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

adres instalacji: ul. Oskara Kolberga 67,44-251 Rybnik

Składowisko COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój


PKW Górna Odra Sp. z o.o.                            Składowiska odpadów komunalnych                                          ul. Dworcowa,  47-451 Tworków

IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Składowisko odpadów innych                                                     niż niebezpieczne i obojętne

47-126 Kielcza

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż                             niebezpieczne i obojętne

ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom

 

 

 

 

2035415