Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejsca zagospodarowania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

  SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

INSTALACJA  KOMUNALNA

 KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

MPGK Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczno - Biologicznego                Przetwarzania Odpadów

ul. Cmentarna  19 F

41-800  Zabrze

 

 

INSTALACJA  MBP

  COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Składowisko odpadów innych                                                 niż niebezpieczne i obojętne

KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

HOSSA sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 67

44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

Składowisko COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój


 

2018

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

RIPOK KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

  RIPOK  COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

 RIPOK  SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

Regionalna kompostownia

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Składowisko odpadów innych                                                 niż niebezpieczne i obojętne

KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

 

 

 

 

 

 

Składowisko odpadów innych                                                 niż niebezpieczne i obojętne

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 


2017

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

 

 BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

 KOMART  Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

 

 

 

 

 

 

 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65

44- 251 Rybnik

 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o.

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

 

 


 

2016

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44                                                                                             44-194 Knurów

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych

ul. Kolberga 65

43-251 Rybnik

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44                                                                                             44-194 Knurów

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych

ul. Kolberga 65

43-251 Rybnik

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.                                                                          ul. Dębina 36                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 


 

2015

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

BEST-EKO  Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 

 

SEGO  Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

(po przeładowaniu  odpady  przekazano

  do  BEST- EKO Sp. z o .o  w Żorach)

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

SEGO  Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 


 

2014

 

 

 

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne                                                                    (kod 20 03 01)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7                                                                                              44-194 Knurów

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,                                                                                         44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Stacja Segregacji Odpadów

ul. Norwida  34

44-330   Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

(kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Stacja Segregacji Odpadów

ul. Norwida  34

Jastrzębie Zdrój

 

 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych                                                                 ul. Kolberga 67                                                                                           44-203  Rybnik

 


 

 2013 r.

 

 

 

 

 

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

(kod 20 03 01)

                                       Stacja Segregacji Odpadów

 ul. Norwida  34        

44-330   Jastrzębie Zdrój

 
 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-MAR Sp. z o.o.

ul. Rozwojowa  1

44-330  Jastrzębie Zdrój

 

 

 

PUK van Gansewinkel

Górny Śląsk  sp.zoo

ul. Piotra Skargi 87

41-706 Ruda Śląska

 

 

 

 

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

 (kod 20 02 01)

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36,

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

 

 

 Stacja Segregacji Odpadów             

 ul. Norwida  34          

  Jastrzębie Zdrój

 

 

 

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

 

 

 

 

 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
(kod 19 12 12)

 

P.P.U.H. "KOMART"

Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

 

 

 

Cofinco Poland Sp. z o.o.,

ul. Dębina 36

44-330 Jastrzębie Zdrój