Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Treść

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów  zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

 

 

L.p.

 

Nazwa podmiotu

 

Adres

 

Rodzaj zbieranych odpadów

                             Kontakt   telefoniczny

          1.

 

SEGO Sp. z o.o.

 

                                 ul. Kolberga 65

44-251  Rybnik                         

                                  

  • folia
  • sznurek

 

 

                               32 422 03 51

          2.

 

PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.

                                 ul. Szybowa  44
44- 194 Knurów

                                  

  • folia
  • sznurek
  • zużyte opony

 

                                 32 235 11 83  wew. 1, 2                                 lub 32 335 50 60

          3.

                        KAPADORA Sp. z o.o.

                                    ul. Kleszczowska   36

44-240 Żory

 

  • folia
  • sznurek
  • zużyte opony

 

 

570 309 309

 

Odpady przyjmowane  są za dodatkową odpłatnością wg cennika danego podmiotu.


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW,  PRODUCENTÓW  PIECZAREK

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI FOLII, SZNURKA I OPON  POWSTAJĄCYCH  W GOSPODARSTWACH ROLNYCH  i U PRODUCENTÓW PIECZAREK

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika/producenta pieczarek.  Rolnik/producent pieczarek będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy SUSZEC. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suszcu gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

1287930