Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Treść

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono adresy  punktów  zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających   w gospodarstwach rolnych.

 

 

L.p.

 

Nazwa podmiotu

 

Adres punktu zbierania odpadów

 

Rodzaj zbieranych odpadów

                             Kontakt   telefoniczny

         

 

1.

 

 

New Energy Cieszyn

 

 

ul. Przemysłowa 23

43-426 Ogrodzona

 

 

  • folia
  • sznurek

 

 

519 172 839

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne

”EKO-GLOB” Janusz Kuczaty

 

 

 ul. Osiedle 1 Maja  16

40-304 Wodzisław Śląski

 

  • folia
  • sznurek
  • zużyte opony

 

 

697 454 898

 

Odpady przyjmowane  są  odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych  rodzajów odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu zbierającego odpady rolnicze.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem, a  dostawę odpadów należy każdorazowo uzgodnić z podmiotem zbierającym odpady rolnicze.


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW,  PRODUCENTÓW  PIECZAREK

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI FOLII, SZNURKA I OPON  POWSTAJĄCYCH  W GOSPODARSTWACH ROLNYCH  i U PRODUCENTÓW PIECZAREK

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika/producenta pieczarek.  Rolnik/producent pieczarek będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy SUSZEC. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suszcu gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

2092767