WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Odpady odbierane są za dodatkową odpłatnością.

 

L.p.

 

Nazwa podmiotu

 

Adres

 

Rodzaj zbieranych odpadów

                             Kontakt   telefoniczny

          1.

 

SEGO Sp. z o.o.

 

                                 ul. Kolberga 65

44-251  Rybnik                         

                                  

  • folia
  • sznurek

 

 

                               32 422 03 51

          2.

 

KOMART Sp. z o.o.

                                 ul. Szybowa  44
44- 194 Knurów

                                  

  • folia
  • sznurek
  • zużyte opony

 

                                 32 235 11 83  wew. 1, 2                                 lub 32 335 50 60

          3.

                        KAPADORA Sp. z o.o.

                                    ul. Kleszczowska   36

44-240 Żory

 

  • folia
  • sznurek
  • zużyte opony

 

 

570 309 309