Radostowice

Radostowice

 

Powierzchnia 4,4 km2, 1.596 mieszkańców, zabudowa rozproszona. Wioska powstała w XIV w. W 1938 r. przez jej północny skraj poprowadzono linię kolejową Żory - Pszczyna i uruchomiono przystanek kolejowy. Od roku 1886 posiada własną szkołę. Nowy obszerny gmach szkolny oddano tu do użytku w 1990 r. Mieści się w nim podstawówka i gimnazjum. W 1985 zbudowano katolicki kościół i erygowano parafię.

 

Współczesny obraz wsi

Kod pocztowy: 43-262 Radostowice

Powierzchnia wsi: 436 ha, z czego użytki rolne stanowią 207 ha

Liczba mieszkańców: 1.640 (stan na 31.12.2010 r.)

Liczba budynków mieszkalnych: 322

 

Radostowice trudno określić mianem miejscowości rolniczej. Dla przykładu podajmy, że w Kryrach czy Mizerowie są gospodarstwa posiadające dwukrotnie większy areał upraw niż cała tutejsza wieś.

 

Rada Sołecka:

Renata Kozik – sołtys, ul. Dębowa 32, tel. 723 440 443

Rafał Białas, Joanna Krosny, Wojciech Pyrtek, Marian Błaszczyk

 

Oświata

 

Przedszkole, ul. Dworcowa 42, tel. 212 - 5299. W dwuoddziałowym przedszkolu, które istnieje od 1990 r. opiekę znajduje 49 dzieci. W placówce pracują trzy nauczycielki oraz tyleż osób personelu pomocniczego. Dyrektorką jest Janina Bartas.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, ul. Dworcowa 56, tel. 212 - 5222.  W tutejszej sześcioklasowej  Szkole Podsta­wowej w siedmiu oddziałach naukę pobiera 156 uczniów. Pracuje w niej 17 nauczycieli oraz 11 osób personelu pomocniczego. Dyrektorką jest Małgorzata Jakubik.

Tutejsza Szkoła jest inicjatorem Międzygminnego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych Szkół Podstawowych. Organizują go dyr. M. Jakubik oraz Katarzyna Machnik – nauczycielka muzyki. Od 2000 r. istnieje zespół regionalny „Radość”. Zdobył on w 2001 r. trzecie miejsce w konkursie piosenki „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE”, w 2002 r. został wyróżniony.

 

Gimnazjum.

 

Radostowickie trzyklasowe gimnazjum, które utworzono w 1999 r., skupia w siedmiu oddziałach  169 uczniów, absolwentów podstawówek w Radostowicach, Kobielicach oraz kilkanaścioro z Poręby i Czarkowa. Dyrektorką placówki jest Teresa Wyrobek.

Kultura

Czytelnia publiczna łącznie z biblioteką szkolną, znajdującą się w budynku szkolnym, prowadzi  Stefania Zembala. Księgozbiór liczy ponad 10 tysięcy egzemplarzy.

Uczniowski Klub Sportowy „Josieniec” zorganizowano w 1996 r. Skupia ok. 50 amatorów piłki nożnej i sympatyków. Seniorzy uczestniczą w rozgrywkach „B” klasy, natomiast juniorzy w Tyskiej Lidze Juniorów. Prezesem UKS – u jest Szymon Sekta.

 

 „Radostowiczanki” – chór śpiewaczy. Prowadzi go Jadwiga Masny, mgr muzyki. Zespół uczestniczy w regionalnych i krajowych przeglądach osiągając na nich wysokie lokaty.

 

Związek Emerytów i Rencistów

Do 1990 r. emeryci i renciści Kobielic i Radostowic odłączając się od Suszca utworzyli własne Koło, które obecnie liczy 73 członków. Przewodniczącą jest Róża Jędrzejek (tel. 212-5185), zastępcą Helena Mikołajec, skarbnikiem Ilza Cieślar, sekretarzem Szczepan Kozik.

 

Sprawy gospodarcze 

Radostowice nie posiadają znaczniejszych zakładów pracy. We wsi istnieje 11 placówek handlowych, 3 bary oraz  drobne zakłady produ­kcyjno — usługowe, często jednoosobowe.

 

Tekst Zygmunt J. Orlik