Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec

Treść

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 13 września 1996 r.

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  -  informuje się,

że podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, położonych  na terenie Gminy Suszec jest:

EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J.

ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik

2092870