Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

UCHWAŁY

Treść

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku – lipiec 2020

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku (zmiana) – grudzień 2020

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów – lipiec 2020

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów (zmiana) – grudzień 2020

Uchwała - termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Archiwum (nieobowiązujące uchwały)

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku - nieaktualny

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów - nieaktualny

 

1341057