UCHWAŁY

 

Uchwała - opłata za odpady

Uchwała - wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała - wzór deklaracji

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów

Uchwała - termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi