Aktualności

RSS

URZĄD NIECZYNNY W WIGILIĘ

WÓJT GMINY SUSZEC INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2019 R. (WTOREK – WIGILIA) URZĄD GMINY SUSZEC oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  BĘDĄ NIECZYNNE.   URZĄ

Część budynku remizo-świetlicy w Kryrach do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na czas o

KOMUNIKAT

W związku z Powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, Urząd Gminy Suszec informuje, że w dniu 08.11.2019 r. jakość powietrza n

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suszec

Wójt Gminy Suszec informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie

Kawaler z odzysku! -  DODATKOWY SPEKTAKL

Kawaler z odzysku! - DODATKOWY SPEKTAKL

„20 lat temu suszecki Amatorski Zespół Teatralny zadebiutował na deskach Gminnego Ośrodka Kultury sztuką autorstwa Stanisława Ligonia „Wesele na Górnym Śląsku”.

Bądź odpowiedzialny! Nie pal śmieci!

Bądź odpowiedzialny! Nie pal śmieci!

Bądźmy odpowiedzialni! Nie palmy śmieci! Dbajmy o zdrowie i środowisko! W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym zwracam się do mieszkańców z apelem o zaprzestani

Akcja Zima 2019/2020

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w niżej przedstawionej tabeli w pierwszej kolejności nale

Przekroczenie poziomu alarmowego PM10

Powiadamia się, że w powiecie pszczyńskim w godzinach popołudniowych został przekroczony poziom alarmowy PM10.

Przekroczenie poziomu alarmowego PM10

Powiadamia się, że w powiecie pszczyńskim w godzinach popołudniowych został przekroczony poziom alarmowy PM10.    

KONTROLA KOTŁOWNI

Gminy, w tym nasza realizując zapisy uchwały antysmogowej, podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego jest zobowiązana do prowadzenia wyrywkowych kontroli palenisk domowyc

Szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych na terenie Gminy Suszec

Urząd Gminy w Suszcu informuje, że w dniu 18.11.2019 r. w godzinach 16:00 – 18:00 w Kawiarni „Cafe Gaudi” przy ul. Ogrodowej 22, w Suszcu (mieszcząca się w GOK-u) odbę

strony 1 2 3 4 5 6 7