Aktualności

RSS

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP

Informujemy o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa małopolskiego, pierwszego stopnia alarmowego ALFA na poz

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!   Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompete

Jak palić w piecu

W załączeniu artykuł o paleniu w piecu.   źródło: https://www.nowiny.pl/159223-mozna-tak-palic-weglem-by-nie-kopcic-trzeba-tylko-chciec.html https://czysteogrzewanie.pl/po

XVI Sesja Rady Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w XVI Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o  godz.  1400  w  sali  p

Informacja o naborze członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i&

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

Informuje się producentów rolnych, że w terminie od 3 lutego 2020 r.  do 2 marca 2020 r. można składać  w Urzędzie Gminy Suszec (sekretariat)  wnioski o zwrot podatku akcyz

Bezpieczne Ferie 2020

Bezpieczne Ferie 2020

Informacja o terminach zebrań sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Suszec

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suszcu podaje poniżej informację o terminach zebrań sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Suszec: OSP Kryry

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie n

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów zbierania  odpadów folii, sznurka

Nabór wniosków o powierzenie grantu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania

Nabór wniosków o powierzenie grantu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. Kuźnia kapitału ludzkiego i spo

strony 1 2 3 4 5 6 7