Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kobielice

Treść

Informacje o sołectwie

Kobielice Powierzchnia 9 km2, 1.555 mieszkańców, zabudowa rozproszona. Wioska powstała prawdopodobnie na początku XV w. Wcześniej istniała tu już niewielka osada, ale w XV stuleciu została zniszczona. Przeważały tu drobne gospodarstwa zagrodnicze oraz chałupnicze i dlatego tutejs

2092874