Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Jakość powietrza i informowanie

Treść

Jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Bieżące informacje o jakości powietrza w gminie Suszec można zobaczyć klikając w link poniżej: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

Prognozy jakości powietrza na dany dzień dostępne są pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie   

Informacje o jakości powietrza można również znaleźć również na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresami:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12#

 

Poziomy ostrzegania

Obowiązujący od 6 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadza trzy poziomy ostrzegania:

I Poziom (żółty) – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
II Poziom (czerwony) – ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania.

III Poziom (brązowy) – alarm smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.

Poniżej publikowane są wydawane ostrzeżenia o wystąpieniu II lub III poziomu ostrzegania:

https://www.suszec.pl/pl/12710/0/poziomy-jakosci-powietrza.html

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

Zalecenia w przypadku wystąpienia poziomów ostrzegania

Poziom II – podejmowane działania: https://www.suszec.pl/mfiles/12354/28/0/z/POZIOM-II-Podejmowane-dzia-ania.pdf

Poziom III – podejmowane działania: https://www.suszec.pl/mfiles/12354/28/0/z/POZIOM-III-Podejmowane-dzia-ania.pdf

1876642