Jakość powietrza i informowanie

Poziomy jakości powietrza

Aktualna mapa jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

System Monitoringu Jakości Powietrza

Poziom II - podejmowane działania

Poziom III - podejmowane działania