Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW, PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Treść

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW, PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych są zobligowani do posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie podmiotem.

Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług polegających na odbiorze odpadów z terenu Gminy  Suszec - dostępny TUTAJ

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy objęte są gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera:

EKO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 45A

44-200 Rybnik

2116650