Zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Ulotka informacyjna

Harmonogram wywozu odpadów

Uchwały

Wzór deklaracji

Wykaz firm odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec

Wykaz firm posiadajacych zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych

Jak segregować odpady?

Punkt selektywnego zbierania odpadów

Wykaz punktow odbierajacych sprzet elektryczny i elektroniczny

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi