Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Menu

Kontakt

Treść

URZĄD GMINY SUSZEC

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

tel. (32) 449 30 50, fax (32) 449 30 51

e-mail: gmina@suszec.pl

strona internetowa: www.suszec.pl

NIP Gminy: 638-17-92-968

REGON Gminy: 276258345

Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Suszec: 241006 2

 

Godziny pracy Urzędu  za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

 

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 12:00

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe Gminy Suszec, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Bank Spółdzielczy w Żorach we wszystkich jego oddziałach.

 

Dzień i godziny przyjęć interesantów przez Wójta w sprawie skarg i wniosków:

poniedziałek: 12:00 – 17:00

 

Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.  

 

DANE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

NUMER POKOJU

TELEFON

PARTER

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI

KIEROWNIK

9

/32/ 449 30 74

Drogi gminne

9

/32/ 449 30 74

Uzgodnienia zjazdów na drogi gminne

9

/32/ 449 30 70

Inwestycje kubaturowe i liniowe

9

/32/ 449 30 70 / 76

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIEROWNIK

6

/32/ 449 30 66

Ochrona środowiska

6

/32/ 449 30 66

Rolnictwo

6

/32/ 449 30 67

Zwrot podatku akcyzowego

6

/32/ 449 30 67

 

BIURO OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Działalność gospodarcza

4

/32/ 449 30 57

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4

/32/ 449 30 57

Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

4

/32/ 449 30 57

 

BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

5

/32/ 449 30 75

Gospodarka lokalowa

3

/32/ 449 30 72

Geodezja, opłaty adiacenckie, numeracja porządkowa nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami (dzierżawa, sprzedaż nieruchomości gminnych, regulacje stanu prawnego nieruchomości)

3

/32/ 449 30 73

 

BIURO ROZWOJU I PROMOCJI GMINY / BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Promocja gminy

2

/32/ 449 30 68

Organizacje pozarządowe

2

/32/ 449 30 68

Zamówienia publiczne

2

/32/ 449 30 69

 

I PIĘTRO

 

SEKRETARIAT

20

/32/ 449 30 50

WÓJT

20

/32/ 449 30 50

SEKRETARZ GMINY

20

/32/ 449 30 53

SKARBNIK GMINY

14

/32/ 449 30 61

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK

 17

/32/ 449 30 56

Biuro Rady Gminy

19

/32/ 449 30 54

Obsługa sołtysów

17

/32/ 449 30 56

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI

Ochotnicze Straże Pożarne

19

/32/ 449 30 94

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe

19

/32/ 449 30 94

 

REFERAT FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podatki, opłaty

16

/32/ 449 30 58

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16

/32/ 449 30 52

Rozliczanie podatków i opłat

13

/32/ 449 30 59

 

BIURO SPRAW OBYWATELSKICH

Dowody osobiste

12

/32/ 449 30 64

Meldunki

12

/32/ 449 30 64

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja małżeństw

11

/32/ 449 30 65

Rejestracja urodzeń i zgonów

11

/32/ 449 30 65

Zmiana imion, nazwisk

11

/32/ 449 30 65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

siedziba w Urzędzie Gminy Suszec, /parter/

/32/ 449 30 82, 83

 

Gminny Ośrodek Kultury

Suszec, ul. Ogrodowa 22

/32/ 212 44 91

 

Gminna Biblioteka Publiczna

Suszec, ul. Ogrodowa 22

/32/ 448 86 92

 

Gminny Zespół Usług Wspólnych

Suszec, ul. Wyzwolenia 2

/32/ 212 42 77

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Suszec, ul. Ogrodowa 2

/32/ 212 42 14

 

Gminny Ośrodek Sportu
w Suszcu


Suszec, ul. Szkolna 130a

 

/32/ 449 11 14

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mizerowie

 

Mizerów 43-265 ul. Nadrzeczna 31

 

/32/ 212 22 87

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kryrach

Kryry 43-265, ul. Nierad 86

 

/32/ 212 22 13

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rudziczce

 

Rudziczka 43-267, ul. Woszczycka 20

 

/32/ 212 40 13

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach

Radostowice 43-262, ul. Dworcowa 56

 

/32/ 212 52 22

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

Suszec ul. Szkolna 130

/32/ 212 42 19

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Kobielicach

 

Kobielice 43-262, Topolowa 61

 

/32/ 212 52 26

 

Przedszkole Publiczne w Suszcu

Suszec ul. św. Jana 70

 

/32/ 212 42 11

 

2116662