OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada  Gminy Suszec Uchwałą Nr VIII/75/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmieniła stawki  opłat za odpady komunalne.

Ustalono  nową, miesięczną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

  • 14,50 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady   są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości  zamieszkałych zostaną  pisemnie powiadomieni o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***

Ceny odbioru odpadów we wszystkich gminach w ostatnio przeprowadzonych przetargach gwałtownie rosną.  Gdy nie zmieni się nasz styl życia, a przede wszystkim odpowiedzialność producentów i przerzucenie na nich kosztu utylizacji wytworzonych produktów to będzie coraz gorzej.

Przyjęcie przez nasze ustawodawstwo podejścia do odpadu jako do problemu, za który się płaci było i jest wielkim błędem. Odpadów się po prostu nie powinno wytwarzać, a przede wszystkim takich, których nie da się zutylizować. Głównym sprawcą problemu są bowiem producenci, bo konsumpcjonizmu nie zatrzymamy.  Ludzi przybywa, płace rosną, a więc wszyscy więcej kupują i śmieci ciągle przybywa.

Z kolei to firmy odbierające odpady ponoszą coraz większe koszty. U nich także płace pracowników rosną, rosną ceny energii (ostatnio drastycznie), ceny paliw, środków transportu. Wzrosła również w ostatnich trzech latach opłata na składowiskach z 70 zł do 270 zł za tonę obecnie.

Żądane ostatnio przez przedsiębiorców odbierających odpady w wielu gminach ceny wynoszą 30 zł  od mieszkańca, gdy się przeanalizuje drogę obecnego odpadu do jego pełnej zgodnej z prawem utylizacji nie są wcale wygórowane.

Niskie ceny to niestety płonące składowiska, rozrastające się składowiska trujących chemikaliów, powstanie pozasystemowego, wręcz mafijnego, procederu szarej strefy. Prowadzi to do wielkich strat w naszym środowisku, zdrowiu, do zagrożenia wszelkiemu życiu na ziemi.

Niestety bez drastycznych kar nakładanych na producentów, przedsiębiorców odbierających odpady i mieszkańców postępujących nieodpowiedzialnie problemu się nie rozwiąże, pomimo rosnących cen.

W krajach zachodu  (nie wszystkich), w których problem dobrze rozwiązano, to praktycznie przeniesienie części kosztów na producenta, części na konsumenta, kaucje itd. Dodatkowo  to kodowane worki i pojemniki na odpady itd.

U nas niestety jesteśmy demokratami pełną gębą i kodowanie jest niemożliwe, bo to inwigilacja, a RODO by dopełniło resztę. Być może gdy śmieci osiągną horrendalne ceny, to wtedy wielkim frontem ruszymy i będziemy atakować ustawodawcę, żeby ten problem mądrzej rozwiązać.

Ale niestety, jak pokazuje życie bez dolegliwości finansowych o problemie będziemy tylko dyskutować, a składowiska jak płonęły tak będą płonąć, gleba jak była zarażona trucizną będzie dalej zarażona.

Można zacząć od małej akcji, nie kupować napojów w PET’ach. Gdyby tak większość zrobiła, to taki prosty i łatwy do zrealizowania sposób zmusiłby producentów do zmiany opakowań. Proceder problemu śmieci narasta bowiem na linii producent - konsument i tylko tu może być rozwiązany.

 

Urząd Gminy Suszec

 

 


ARCHIWUM:

 

ODPADY KOMUNALNE

NOWA STAWKA OPŁATY

Wójt Gminy Suszec informuje, że od  1 kwietnia  2018 roku   obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosić ona będzie:

·         11,50 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

26,00 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny