Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Treść

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • 29,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
  • 75,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości  zamieszkałych zostaną  pisemnie powiadomieni o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź informacji o indywidualnym rachunku bankowym do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływają:

- do 24 marca br.  za I kwartał,

- do 24 czerwca br.  za II kwartał,

- do 24 września br.  za III kwartał,

- do 24 grudnia br.  za IV kwartał.

 


ARCHIWUM:

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 czerwca 2021 r. do 31.12.2021 r.​ wynosiły:

  • 26 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
  • 70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane   i odbierane w sposób nieselektywny.

Stawki opłat uchwalone przez Radę Gminy Suszec  dnia 23.05.2019 r.  wynoszą:

  • 14,50 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady   są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
  • 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady  są zbierane   i odbierane w sposób nieselektywny

obowiązywać będą od 1 sierpnia a nie od 1 lipca jak podano w lipcowej  gazecie oraz na stronie internetowej.  

Wszyscy właściciele nieruchomości  zamieszkałych zostaną  pisemnie powiadomieni o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ODPADY KOMUNALNE

NOWA STAWKA OPŁATY

Wójt Gminy Suszec informuje, że od  1 kwietnia  2018 roku   obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosić ona będzie:

11,50 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

26,00 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

 

2092870