WZÓR DEKLARACJI

 

 msword.jpg (1.19 Kb) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

 

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf