Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Program "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej" 2023

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć  500 zł za jedną tonę masy w/w odpadów.  Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu ze wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów  pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów:

 

  • z folii rolniczych,
  • z siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

 

 

Wnioski należy składać w  Urzędu Gminy Suszec, w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.

 

Wnioski do pobrania poniżej oraz  są dostępne w urzędzie gminy. 

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie,  zadanie nie będzie realizowane.

Pliki do pobrania

wniosek.doc 43 KB
2092871