Informacja z dn. 2.10.2020 r. o wystąpieniu II poziomu ostrzegania