Informacja z dn. 08.11.2019 r. o wystąpieniu III poziomu ostrzegania