Informacja z dn. 04.12.2019 r. o wystąpieniu II poziomu ostrzegania