Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

Menu

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania

Treść

Dotyczy: I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny i edukacyjny) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

 

Na podstawie art. 92 ust.1d ustawy Prawo ochrony środowiska, informujemy, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że od 20 lutego do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.  Przekroczenia występuje we wszystkich strefach i aglomeracjach na niżej wymienionych stanowiskach.

 

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska

Aglomeracja górnośląska

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia

Gliwice, ul. Mewy

Katowice, ul. Kossutha

Katowice, ul. Plebiscytowa/A4

Sosnowiec, ul. Lubelska

Tychy, ul. Tołstoja

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

Aglomeracja rybnicko-jastrzębska

Rybnik, ul. Borki

Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego

miasto Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej

miasto Częstochowa

Częstochowa, ul. Baczyńskiego

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II

strefa śląska

Cieszyn, ul. Mickiewicza

Godów, ul. Gliniki

Knurów, ul. Jedności Narodowej

Lubliniec, ul. Szymały

Myszków, ul. Miedziana

Pszczyna, ul. Bogedaina

Tarnowskie Góry, ul. Litewska

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego

Żywiec, ul. Kopernika

 

 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

2063814