Informacja z dn. 20.11.2019 r. o wystąpieniu II poziomu ostrzegania