Informacja z dn. 19.12.2019 r. o wystąpieniu III poziomu ostrzegania