Informacja z dn. 21.11.2019 r. o wystąpieniu II poziomu ostrzegania