Informacja z dn. 07.01.2020 r. o wystąpieniu II poziomu ostrzegania