Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

Menu

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania

Treść

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny - kolor żółty)

Wójt Gminy Suszec informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty.

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefie śląskiej:

  • Knurów ul. Jedności Narodowej w dniu 3 marca 2018 r. - powiaty: mikołowski, gliwicki;
  • Pszczyna ul. Bogedaina w dniu 22 lutego 2018 r. - powiaty: pszczyński, bieruńsko-lędziński;
  • Lubliniec ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018 r. - powiaty: lubliniecki, kłobucki;
  • Myszków ul. Miedziana w dniu 21 lutego 2018 r. - powiat myszkowski;
  • Tarnowskie Góry ul. Litewska w dniu 7 marca 2018 r. - powiaty: tarnogórski, będziński, zawierciański. 

 

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2018.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf

2063833