Powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu w dniu 7.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu