Przejdź do treści
Przejdź do stopki

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JOSIENIEC”

Treść

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JOSIENIEC”

ADRES SIEDZIBY:

ul. Dworcowa 56, 43-262 Radostowice

KONTAKT TELEFONICZNY:

 tel. 698 772 084

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Stanisław Stęchły

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

„Prowadzenie sekcji  piłki nożnej”

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

·         planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, pomoc organizacyjną działalność materialną rodziców i sympatyków klubu

·         angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

·         uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

·         organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

·         organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

·         organizowanie uczniom placówek oświatowych gminy Suszec różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

 

SEKCJE SPORTOWE

PIŁKA NOŻNA

2039111