Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Związek Górnośląski Koło Suszec

Treść

Ø Związek Górnośląski Koło Suszec ×

 

 

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI

Związek Górnośląski Koło Suszec

 

ADRES SIEDZIBY

Suszec 43-267, ul. Szkolna 154

 

KONTAKT TELEFONICZNY

032 21 24 394

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Wojciech Lala - prezes Związku Górnośląskiego Koło Suszec

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do osiągnięcia celów statutowych Związek dąży w szczególności poprzez:

- działalność wydawniczą, kulturalną, oświatową, popularyzatorską, naukową, socjalną i charytatywną, pracę z młodzieżą, działalność klubową, współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, działalność gospodarczą, fundowanie i przyznawanie nagród

 

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA

Ø Utworzenie grupy teatralnej,

Ø Organizacja w współudziale samorządów i sponsorów dwóch sesji naukowych (rok 1999     

    i 2001),

Ø Współudział w wydaniu trzech pozycji książkowych:

     - „Suszec i jego mieszkańcy w starej fotografii”, 

     - „W kręgu języka i kultury ziemi pszczyńskiej”,  

     - „Ziemia pszczyńska przez wieki, stan badań, archiwa”

Ø Współudział w odrestaurowaniu figury „Maryjki” w lesie Branickim

Ø Współudział w postawieniu nowego krzyża na Branicy przy trasie Pszczyna-Żory

Ø Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (kwiecień 2014 r.)

 

 

wreczenie_7_of_7.jpg (3.50 Mb)

Uhonorowanie Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. 

 

wreczenie_4_of_7.jpg (2.97 Mb)

Odznakę wręczył radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Jarosz podczas XV Dni Suszca.

 

 Zlota_odznaka_Dyplom20140608.jpg (64.20 Kb)

2092771