Przejdź do treści
Przejdź do stopki

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZAPLA”

Treść

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZAPLA”

ADRES SIEDZIBY:

ul. Nierad 86, 43-265 Kryry

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel.: 32 212-23-58

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Rafał Urbaniec

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

„Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w sołectwie Kryry”

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

·         planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, pomoc organizacyjną działalność materialną rodziców i sympatyków klubu

·         angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

·         uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

·         organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

·         organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

·         organizowanie uczniom placówek oświatowych gminy Suszec różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szczególności poprzez realizowanie profilaktycznych poprzez wykłady, prelekcje oraz zajęcia sportowe według programów autorskich jak i ogólnokrajowych w zakresie używania alkoholu poprzez dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SEKCJA SPORTOWA:

PIŁKA NOŻNA:

             Młodzików – 27 uczestników;

             Trampkarzy młodszych – 29 uczestników;

             Trampkarzy starszych – 14 uczestników;

             Juniorów – 19 uczestników;

             Seniorów – 26 uczestników.

 

2042696