Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu

Treść

 

Ø Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu ×

 

ADRES SIEDZIBY

Suszec 43-267, ul. Lipowa 1

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

 Kornelia Zając - Przewodnicząca Zarządu

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie to prowadzi różne formy pracy, których celem jest podniesienie poziomu życia i oświaty na wsi. Podstawową formą ich działalności jest organizowanie wspólnych spotkań kulturalnych oraz imprez z okazji uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców danego sołectwa np. współpraca przy Jarmarkach Suszeckich, współpraca z „Odnową wsi”, pomoc przy organizowaniu: dożynek sołeckich, Dniu Emeryta, Dniu Seniora. Koło organizuje także wycieczki krajoznawcze.

 

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA

Zajęcie II miejsca w konkursie na wieńce dożynkowe – Dożynki wojewódzkie – Gilowice 2003r.

Udział w reprezentowaniu Sołectwa Suszec w konkursie „Piękna Wieś”.

 

2116670