Przejdź do treści
Przejdź do stopki

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY „KRUPIŃSKI-SUSZEC”

Treść

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY „KRUPIŃSKI-SUSZEC”

ADRES SIEDZIBY:

ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. 32 44 90 225

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Marian Neumann

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

 „Upowszechnia współzawodnictwa sportowego wśród Juniorów i Seniorów”.

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

·         organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

·         współpraca z władzami sportowymi, organizacjami samorządu terytorialnego oraz władzami szkół

·         prowadzenie systematycznych zajęć treningowych w sekcjach sportowych

·         organizowanie zawodów sportowych

·         zgłaszanie sekcji sportowych do odpowiednich związków sportowych

·         popularyzacja form aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zajęć treningowych w sekcji piłki nożnej młodzieży i seniorów

·         zapewnienie zajęć na świeżym powietrzu

·         organizowanie czasu wolnego

·         zwiększenie integracji społecznej

·         promowanie zdrowego trybu życia

 

SEKCJA SPORTOWA

PIŁKA NOŻNA

- juniorzy – 30 uczestników

- seniorzy – 23 uczestników

 

2042701