Przejdź do treści
Przejdź do stopki

TOWARZYSTWO SPORTOWE TS SUSZEC

Treść

TOWARZYSTWO SPORTOWE  "TS SUSZEC"

ADRES SIEDZIBY:

ul. Szkolna 130a, 43-267 Suszec

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. 661308033

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Dawid Dudek

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

„Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w sekcji piłki siatkowej halowej i plażowej”.

 

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

 

·         planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, pomoc organizacyjną działalność materialną rodziców i sympatyków klubu

 

·         angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

 

·         uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

 

·         organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

 

·         organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

 

·         organizowanie uczniom placówek oświatowych gminy Suszec różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

 

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

 

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szczególności poprzez realizowanie profilaktycznych poprzez wykłady, prelekcje oraz zajęcia sportowe według programów autorskich jak i ogólnokrajowych w zakresie używania alkoholu poprzez dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

SEKCJA SPORTOWA

PIŁKA SIATKOWA

 

 

 

 

  

2039072