Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło Nr 114 Suszec

Treść

 

Ø Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice ×

ØKoło nr 114 Suszec ×

 

ADRES SIEDZIBY

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35

Koło PZW nr 114 Suszec

 

KONTAKT TELEFONICZNY

Prezes – 0 606 103 680

Skarbnik – 032 212 52 50

OR „Gwaruś” – 0 503 017 388

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Prezes – Edmund Mrówczyński, zam. Rudziczka 43-267, ul. Szkolna 6

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do zadań koła należy realizacja celów i zadań statutowych:

  1. rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej;
  2. szkolenie członków w zakresie ochrony przyrody i środowiska wodnego;
  3. gospodarowanie terenami wędkarskimi powierzonymi kołu;
  4. utrzymywanie w imieniu związku kontaktu z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód na terenie gminy;
  5. popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich;
  6. prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej

 

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA

Koło PZW 114 Suszec powstało na terenie Gminy Suszec w 1984r. Inicjatywa powołania przy KWK Krupiński w Suszcu inwestora budowy OP „Gwaruś”. Dwa zbiorniki 7,5 h dolny rekreacja, górny hodowla nadzór nad hodowlą i wędkarstwem był powierzony kołu 22.05.1996r. KWK Krupiński zawarło porozumienie trójstronne z Zarządem Gminy Suszec i władzą Koła PZW 114 Suszec w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych znajdujących się na Ośrodku Gwaruś. Działalność Koła opiera się na zawartej umowie dzierżawy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu. Obecnie Koło liczy 154 członków wraz z młodzieżą i nie prowadzi hodowli ryb a zajmuje się sportem wędkarskim.

 

2092727