Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudziczce

Treść

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZICZCE

 

OSP RUDZICZKA - Stowarzyszenie

Prezes Zarządu

Jacek Szymanowski – 792 544 400

 

jaco113@op.pl

 

Naczelnik

Michał Bernert – 725 040 980

 

Skarbnik

Krzysztof Małysiak

NIP

638-15-57-138

KRS

0000152489

Adres siedziby

43-267 Rudziczka, ul. Pszczyńska 24

Nr konta

86 8456 1019 2001 0041 3578 0001

Wpis do rejestru stowarzyszeń

20.02.2003 r.

 

ZADANIA OSP:

 1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;
 2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
 3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
 4. udział w ochronie ludności;
 5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
 7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym;
 8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
 10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
 13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
 14. integrowanie społeczności lokalnej;
 15. udział we współpracy międzynarodowej gminy.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

 

2039163