Poświęcenie płaskorzeźby Św. Floriana - 04.05.2008