Poświęcenie kapliczki MB Fatimskiej - 12 maja 2007 r.