archiwum

RSS
Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r. To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys. Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”? Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: - w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; - posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); - posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; - rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; - posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; - przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Na co można przeznaczyć premię? Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: - 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; - 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl    

„Prawo konsumenckie w bibliotece – szkolenia online dlakonsumenta.pl”

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego. Każdy zainteresowany tematem dot. podstawowych zasad prawa konsumenckiego może wziąć udział spotkaniach online, które  odbywać się będą w poniedziałki i środy o godz. 18:00. Pierwsze spotkanie już  1.06.2020 r. Link do spotkania: https://livewebinar.com/840-704-023/9a228e6f4afbc52155c0d77ecf0ca983              Zajęcia poprowadzą aktywni zawodowo prawnicy, którzy poruszą „życiowe” - ważne i bardzo przydatne tematy, omówią problemy związane m.in. z wadami zakupionych towarów,  zakupami na odległość, wprowadzaniem konsumentów w błąd. Poniżej harmonogram naszych tematów spotkań: Kim jest konsument? Sposoby reklamowania towarów. Problemy związane z koronawirusem / cz. 1 Problemy związane z koronawirusem / cz. 2 Kredyty, chwilówki – co warto o nich wiedzieć? Zakupy w Internecie / cz. 1 Zakupy w Internecie / cz. 2 Problemy podczas podróży. Zakupy na pokazach, triki sprzedażowe (szczególnie ważne dla seniorów, spotkanie z rzecznikiem praw konsumentów). Oszustwa telekomunikacyjne i energetyczne. Problemy z windykacją.   Wszystkie ww. wydarzenia odbywają się w ramach projektu „dlakonsumenta.pl” Kontakt: Gabriela Folek e-mail: gbp@suszec.pl tel.: 32/4488692

Mieszkańcu – zachowaj wszelkie środki ostrożności!

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zanieczyszczania przestrzeni publicznych przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek Wójt Gminy Suszec zwraca się z apelem do mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie w obszarze higieny osobistej, szczególnie dotyczące postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej w ogólnodostępnych przestrzeniach. Problem szczególnie dotyczy zużytych maseczek i rękawiczek. Jednocześnie apeluję do przedsiębiorców prowadzących w szczególności sklepy, usługi itp. do zapewnienia odpowiedniego sposobu zbierania zużytych maseczek i rękawiczek, w sposób uniemożliwiający zaśmiecanie przyległych terenów poprzez zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów i/lub ustawienia większej ilości pojemników. Nadmieniam, że w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego należy zachować szczególne środki ostrożności aby nie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Kontrolujmy siebie i zwracajmy uwagę innym. Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie. Do 27 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.   W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 27 maja blisko milion wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy. Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r. Do 27 maja w Agencji zarejestrowano blisko 988 tys. oświadczeń. Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

W gminie Suszec przedszkola gminne, oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III dalej zawieszona do 7 czerwca 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Suszec W gminie Suszec przedszkola gminne, oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III dalej zawieszona do 7 czerwca 2020 r. !!    Ze względu na dalej występujący wzrost zakażeń koronawirusem i wzrost osób przebywających na kwarantannie na terenie powiatu i gminy oraz w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 25 maja br., który uznał otwieranie placówek za niewskazane, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkół i przedszkoli, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli z dnia 27 maja br. do dnia 7 czerwca 2020 roku przedszkola i oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III zostaje dalej zawieszona. W tym zakresie będzie kontynuowane tzw. zdalne nauczanie.  Dalej jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Podobnie też czynią inne gminy na terenie powiatu i w rejonach dużego zagrożenia epidemiologicznego, kierując się dobrem dzieci i wszystkich mieszkańców. Placówki są przygotowane na ewentualne przyjęcie dzieci w dużym reżymie sanitarnym, ale zdrowie jest w tej chwili jest najważniejsze.  W zależności od sytuacji epidemiologicznej na naszym terenie, dalsze decyzje do końca roku szkolnego będą podejmowane z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa i poprawą sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego.    Wójt Gminy Suszec  Marian Pawlas

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W związku z wejściem w życie USTAWY o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.   Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (32) 449-23-78   WAŻNE ! W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.   W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca. O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych: - zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; - rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; - ziemniak. Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.   W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki: zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego; łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów; której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.; w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową; zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy. Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów. W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc? Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia. Gdzie złożyć wniosek? Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście. Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.

strony 1 2 3 4 5 6 7