archiwum

RSS

Zasiłek opiekuńczy przedłużony

KRUS informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 28 czerwca 2020 r. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Od 25 maja 2020 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który: w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek podejmie decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r., złożył wniosek o ww. świadczenie przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazał okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. spełnił pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku. Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy: Drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres. W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?   Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).   W jaki sposób można starać się o zasiłek opiekuńczy? Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać: za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obsługi interesantów.

Nadchodzące wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Nadchodzące wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Lecimy na wakacje!   W tym roku w wakacje na pewno nie będzie nudno! Zapraszamy Was do wspólnej, radosnej przygody ze sztuką i ruchem. Od razu jednak uprzedzamy, że na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy i ścisły limit miejsc.     Taneczne Art-Kreacje - są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. Terminy: 6, 9 i 10.07, godz. 10:00 - 12:00 - hula-hoop dance z Kasią Michną 7.07, godz. 10:00 - 12:30 oraz 8.07, godz. 10:00 - 13:00 - taniec nowoczesny z Karoliną Głowińską     Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zapisy elektroniczne przez portal strefazajec.pl     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Półkolonie "Kuźnia Talentów" - dla dzieci w wieku 7-9 lat mieszkających na terenie gminy Suszec. W programie: gry i zabawy, warsztaty artystyczne i ruchowe, projekcje kinowe. Dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę i instruktorów, ubezpieczenie, wszelkie potrzebne materiały oraz obiad i podwieczorek. Terminy: I turnus: 20-24.07, godz. 7:45 - 16:15 II turnus: 27-31.07, godz. 7:45 - 16:15 Koszt turnusu: 150 zł/dziecko. Obowiązują zapisy elektroniczne przez portal strefazajec.pl.    UWAGA! Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus. Pierwszeństwo udziału mają dzieci rodziców pracujących.   Półkolonie dofinansowano z programu "Wakacje z Fundacją JSW"   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Kocykowe Wariacje Ruchowe - zajęcia dedykowane maluchom, podczas których zadbamy o wszechstronny rozwój w bezpiecznej i radosnej atmosferze! 11 i 12.08: - 10:00 - 11:00 rytmika na kocyku z Sylwia Skibą dla dzieci 0-3 z rodzicami, - 12:00 - 13:00 rytmika na kocyku z Sylwią Skibą dla dzieci 4-6 lat (bez rodziców). 13 i 14.08, 10:00 - 11:30 Wakacyjny Klub Jasia i Małgosi dla dzieci w wieku 4-7 lat.   Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy elektroniczne przez portal strefazajec.pl   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Kombinatorium Artystyczne - warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 7 - 10 lat, podczas których dowiadujemy się różnych ciekawostek, rozwijamy wyobraźnię i umiejętności manualne, a wszystko co wykonamy - wraca z nami do domu! Terminy: godz. 10:00 - 13:00 17.08: hotele dla owadów, poidełka i kartki pocztowe do posadzenia w ogródku 18.08: tworzenie komiksów 19.08: papier czerpany 20.08: mały warsztat graficzny - piankoryty Koszt: 1 dzień: 30 zł / 4 dni: 100 zł. Obowiązują zapisy elektroniczne przez portal strefazajec.pl   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dwudniowy Plener Malarski - dedykowany młodzieży od 13 r. ż. i dorosłym, którzy lubią malować i chcą rozwijać swoją pasję oraz umiejętności. Poprowadzi go plastyk i grafik Marcin Mitura. Terminy: 21.08, godz. 17:00 - 20:00,  22:08, godz. 10:00 - 16:00.   Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy elektroniczne przez portal strefazajec.pl. UWAGA! Uczestnicy i uczestniczki przynoszą materiały plastyczne we własnym zakresie, zgodnie z ogólnymi zaleceniami prowadzącego.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     To jeszcze nie wszystko! Już wkrótce opowiemy Wam o zaplanowanych konkursach i Rodzinnych Rajdach Rowerowych!   Wszystkie informacje, regulaminy oraz kart uczestnictwa dostępne są na stronie www.kulturasuszec.pl   Kontakt:  aga@kulturasuszec.pl, tel. 32 212 44 91 (wew. 21). Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynny od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00.   Dni EKO Sąsiada   Dzień Sąsiada to święto, które oficjalnie obchodzone jest na całym świecie. Jak można świętować ten dzień? Poprzez sąsiedzkie inicjatywy! Są to wydarzenia organizowane przez sąsiadów, dla sąsiadów, z sąsiadami. Korzyści z dobrych relacji z sąsiadami jest wiele, ponieważ po prostu dobrze się mieszka, jeśli zna się osoby mieszkające wokół nas.   W tym roku, ze względów epidemiologicznych, nie możemy cieszyć się sąsiedzką przyjaźnią podczas grillów, pikników, rozgrywek sportowych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy działać na rzecz poprawy życia – zarówno sąsiadów, jak i naszego własnego!   Serdecznie zachęcamy do wszelkich bezpiecznych form sąsiedzkiej samopomocy i współpracy. My natomiast, jako Organizatorzy akcji „Dni EKO Sąsiada”, w ramach tegorocznej edycji specjalnej ogłaszamy konkurs na najciekawszy eko-(mikro)ogródek!   Można go zrobić samodzielnie, tylko na swojej posesji, balkonie, tarasie czy działce lub… podzielić się zadaniami i pomysłami razem z sąsiadami, udokumentować fotograficznie/filmowo stan przed i po działaniach, a następnie przesłać dokumentację wraz ze zgłoszeniem konkursowym do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Ostateczna realizacja pomysłów zależy tylko od Was, za to świetne nagrody są po naszej stronie!   O tym, jak podejść do eko-zmian i jak zgłosić swój mały kawałek nieba (a w zasadzie to nawet ziemi) do konkursu można przeczytać w regulaminie. Konkurs trwa od 5 czerwca do 20 października 2020 roku.   Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z Łukaszem Żydkiem i Agnieszką Zielonką-Miturą z biura merytorycznego GOK, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, tel.:  32 212 44 91 wew. 21, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl. XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, tym razem w nowym wydaniu – “Małe i Duże Mikro podróże”   Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.   Każdy, kto kocha fotografię i zabiera ze sobą aparat na mniej lub bardziej odległe wyprawy, ma szansę zaprezentować swoje prace. Z roku na rok zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a swoje zdjęcia nadsyłają uczestnicy z całej Polski. Jak zawsze, na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.   Podziel się swoją pasją, pokaż nam piękne zakątki, które odwiedziłeś/odwiedziłaś, wygraj nagrody!   Do tej pory udział w konkursie wzięły 764 osoby, które łącznie nadesłały 2301 prac.   Prócz nagród finansowych dla uczestników konkursu przygotowaliśmy jeszcze jedną formę nagrody.   Wraz z 2018 roku w podróż po całej Polsce wybrała się “Objazdowa Wystawa Moich Podróży Małych i Dużych”. W zamyśle wraz z nowymi pracami będziemy przygotowywać kolejne wystawy.   Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 4 września 2020 r . Ogłoszenie wyników I etapu konkursu do 23 września 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2020 r.   Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (od poniedziałku do piątku od  8:00 do 16:00) lub mailowo – telefon: 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl  

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji. O pomoc może wystąpić producent rolny, który: w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii; złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.   Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.   Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.   Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.   Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

XX Sesja Rady Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w XX Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o  godz.  1400  w  trybie zdalnym. Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/13355/0/porzadek-obrad-i-projekty-uchwal.html. Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCG1VycwzCb4YeCY3b3ududA/live

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informacja o terminie składania wniosków „Dobry Start”, zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na okres 2020/2021   Wniosek o świadczenie DOBRY START  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Od 1 lipca 2020 r. można również składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021. Natomiast wnioski drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia 2020r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2).    Ze względu na obowiązujący stan epidemii i wynikające z tego powodu zagrożenia i ograniczenia zachęcamy do elektronicznego składania wniosków jak również realizacji wypłat świadczeń w formie przelewu na konto osobiste.   WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ Wniosek na 500 plus dopiero w 2021 roku !!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że aktualnie obowiązuje wydłużony okres pobierania świadczenia wychowawczego trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., w związku z czym należy pamiętać, że w 2020 r. nie trzeba ponownie składać wniosku o świadczenie wychowawcze !!!! Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą dopiero od 01.02.2021 r. elektronicznie, a od 01.04.2021 r. w formie papierowej.

strony 1 2 3 4 5 6 7