archiwum

RSS
Nabory wniosków o dofinansowanie

Nabory wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" ogłosiło kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkałych bądź podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023. Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice oraz Gminę Pszczyna, z wyłączeniem miasta Pszczyna. W ramach ogłoszonych konkursów można się ubiegać o przyznanie dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ oraz w Biurze LGD „Ziemia Pszczyńska”: Pszczyna ul. 3 Maja 11, tel.  32 210 02 12, 697 609 603

Wystawa Eksperymentuj!

Wystawa Eksperymentuj!

Od przyszłego poniedziałku (28 października) do wtorku (29 października) w szkole  podstawowej w Kryrach gościć będzie objazdowa wystawa Eksperymentuj! Wystawa licząca 20 interaktywnych, angażujących eksponatów, zachęca uczniów do samodzielnego odkrywania praw nauki, m.in. z matematyki, fizyki, optyki, percepcji ludzkiego umysłu i elektromagnetyzmu (http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/wystawy-w-naukobusie/). Będzie to świetna okazja do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców pomocy naukowej znanej jako "Rowerowir" oraz "Poduszkowca". Ucznowie całej gminy będą mieli okazję zwiedzić wystawę według ustalonego harmonogramu. Mieszkańców gminy Suszec i powiatu pszczyńskiego oraz wszystkich chętnych zapraszmy w poniedziałek (28 października) od godziny 16.00 do 18.00. Zwiedzanie wystawy jest całkowicie darmowe. 

KOMUNIKAT

W związku z Powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, Urząd Gminy Suszec informuje, że w dniu 23.10.2019 r. jakość powietrza na obszarze powiatu pszczyńskiego będzie dostateczna i zła. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Zalecane środki ostrożności Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.   W związku z powyższym: Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, zaleca się  ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,                                                                                     Wójt Gminy Suszec Suszec, dnia 23.10.2019 r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod ustawienie reklamy poza pasem drogowym

Wójt Gminy Suszec informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod ustawianie reklamy poza pasem drogowym na okres do 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 310/12 położona przy skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Pszczyńską w Suszcu. Lokalizacja reklamy zostanie ustalona indywidualnie na podstawie dostarczonego projektu reklamy. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Biuro Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami pokój nr 3 tel. 032 449 30 73.  

Ogłoszenie Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego. Ponadto muszą posiadać bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający. Zgłoszenia przedsiębiorstwa społecznego może dokonać: -        podmiot ekonomii społecznej, -        jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, -        przedstawiciel biznesu, -        osoba indywidualna, -        inny podmiot, który dostrzega pozytywną działalność danego przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej, -        samo zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne. Zgłoszone przedsiębiorstwo społeczne musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie (za wyjątkiem sytuacji, gdy składa formularz we własnym imieniu). W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru wraz z obligatoryjnymi załącznikami. Zgłoszeń przedsiębiorstw społecznych należy dokonywać do 18 listopada 2019 r. w wersji papierowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ulic Modelarskiej 10 i elektronicznie na adres: des@rops-katowice.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz sposobu składania zgłoszenia zawarto Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej ROPS: https://es.rops-katowice.pl/ogloszenie-konkursu-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-w-wojewodztwie-slaskim-asy-slaskiej-ekonomii-spolecznej-2019/ Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-96 lub mailowo kierując zapytania na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl. Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Serdecznie zachęcamy uprawnione podmioty do składania zgłoszeń w Konkursie! Załączniki: Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” wraz z pisemną zgodą zgłaszanego przedsiębiorstwa społecznego na udział w Konkursie. Regulamin Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, w celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach.  Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73.

KABARET MŁODYCH PANÓW ponownie w Suszcu

KABARET MŁODYCH PANÓW ponownie w Suszcu

"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień. "To jest chore" mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani" i ten program w pełni to potwierdza. Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm z umiarkowanym realizmem nie koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych proporcjach i pochopnie nie uogólniają. Świetny program i fantastyczna zabawa. Występ kabaretu odbędzie się 7 grudnia 2019 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu o godz. 16:00 i o godz. 19:30. Bilety w cenie 60 zł, 70 zł,  80 zł można nabyć w sekretariacie GOKu lub na portalu biletyna.pl Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30-19:30, w piątki w godz. 8:30 – 18:00. Kontakt: e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, telefon: 32 212 44 91 wew. 23. Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a.

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ 2019 w GMINIE SUSZEC

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ 2019 w GMINIE SUSZEC

W  dniu tradycyjnego święta  pracowników oświaty - Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 14 października br. odbyła się z tej okazji uroczysta Akademia w GOK  Suszec, w której wzięli udział wyróżnieni nagrodą Wójta najlepsi uczniowie szkół podstawowych i byłych klas gimnazjalnych, wraz z nauczycielami i opiekunami, którzy przyczynili się do sukcesów uczniów a także z rodzicami. Obecni byli dyrektorzy szkół  oraz pracownicy gminnej oświaty. W uroczystościach brały udział radni, władze gminy na czele z Wójtem Gminy Panem Marianem Pawlasem, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Szymonem Sektą, Przewodniczącym Komisji Oświaty Panem Andrzejem Urbankiem. Uroczystość zaszczycili również księża -  ks. proboszcz z Suszca i  ks. dziekan z Kobielic oraz sołtysi. Piękny program artystyczny z tej okazji przygotowali uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Radostowic, pod kierunkiem Pani Katarzyny Machnik i Joanny Gruszczyńskiej. Swój talent muzyczny po raz kolejny potwierdziła swoim występem uczennica LO im. Bolesława Chrobrego z Pszczyny, mieszkanka Radostowic, Pani Weronika Sekta. Stypendia Wójta  Gminy dla ucznia szczególnie uzdolnionego otrzymali następujący uczniowie: Jan Chomiuk, Milena Błąkała, Robert Jacak, Aleksandra Sinka, Oliwia Skaźnik. Specjalne dyplomy i statuetki otrzymało 3 uczniów za szczególne osiągnięcia za rok szk. 2018/19, tj.  Hanna Koczar, Oliwia Malarek i Weronika Sekta. 16 nauczycieli i dyrektorów szkół otrzymało z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy tradycyjne nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Są to Katarzyna Machnik, Barbara Fojcik, Maria Kościelny, Jolanta Pastuszka, Alicja Jacak, Monika Zakłos, Elżbieta Kubacka, Katarzyna Gieleciak, Alicja Kurzyca, Bogusława Krutak – Gałuszka, Renata Ławniczek, Magdalena Merkel, Bożena Orlik, Katarzyna Kosińska i Piotr Knapek. Życzenia i podziękowania  dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz emerytom złożył Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i dyrektor GZUW Suszec. Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych uczniów oraz dla nagrodzonych nauczycieli.   

strony 3 4 5 6 7 8 9