archiwum

RSS

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł. W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników. O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych: - zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; - rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; - ziemniak. W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.    

Apel włodarzy gmin oraz powiatu pszczyńskiego do Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rosnącą liczbą stwierdzonych zakażeń koronawirusem

Pszczyna, 13.05.2020 r. Szanowni Mieszkańcy! W związku ze znacznym wzrostem stwierdzonych zakażeń koronawirusem na terenie naszego powiatu, zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Przypominamy, że stan epidemii trwa, a zagrożenie nie minęło. Skala zakażeń w powiecie pszczyńskim ma wyraźną tendencję zwyżkową. Jako samorządy robimy wszystko, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszym Mieszkańcom. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Dostosowaliśmy pracę urzędów i jednostek tak, aby nie przerywać obsługi klientów w czasie epidemii. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktuje się w miejscach publicznych. Zachowanie dystansu, noszenie maseczek, unikanie kontaktów towarzyskich oraz stosowanie zasad higieny są koniecznością. Powiat pszczyński jest terenem atrakcyjnym turystycznie i po zniesieniu ograniczeń w poruszaniu się, widać wzmożony ruch w parkach i miejscach publicznych. Zachowanie bezpiecznej odległości oraz zasłanianie ust i nosa jest szczególnie ważne właśnie w tych miejscach. Pomagajmy swoją postawą medykom i służbom mundurowym. Rozmrażanie gospodarki i powrót do działalności instytucji nastąpią szybciej, jeżeli będziemy postępować zgodnie z zasadami minimalizującymi rozwój epidemii. Być może rygorystyczne zasady higieny i dystans społeczny  będą towarzyszyć nam jeszcze przez długi czas, ale stosując je będziemy powoli wracać do normalnego funkcjonowania.   Żeby uniknąć tragicznych skutków zwiększonej liczby zachorowań, apelujemy o samodyscyplinę dla dobra każdego z nas, naszych bliskich i naszej lokalnej społeczności. Z życzeniami zdrowia, Barbara Bandoła, starosta pszczyński, Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny, Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice, Marian Pawlas, wójt gminy Suszec, Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna, Eugeniusz Lubański, wójt gminy Kobiór

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej. Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym). Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

APEL WÓJTA GMINY

W związku ze znacznym wzrostem zakażań koronawirusem na terenie naszej Gminy zwracam się ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Stan epidemii trwa i nie dopuśćmy do pandemii. Mamy bardzo dużo rodzin górniczych, a na kopalniach ilość przypadków zakażenia zwiększa się z dnia na dzień. Zakażenia dotyczą już ludzi, którzy jak wynika z wywiadów mieli tylko krótkotrwałe spotkania z osobami, które były zakażone, a nie zdawały sobie z tego sprawy. Nieostrożność z obydwu stron doprowadziła do zainfekowania wirusa u kolejnych zdrowych. Traktujmy i stosujmy się do wszystkich apeli o zachowanie ostrożności. Noszenie maseczek, unikanie zbiorowisk, zachowanie higieny osobistej to nie tylko ochrona siebie i rodziny, ale odpowiedzialność za zdrowie osób, z którymi się kontaktujemy w miejscach publicznych. To ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii na całą wspólnotę. Z niepokojem obserwujemy, że są mieszkańcy, którzy nie stosują się do obowiązku noszenia maseczek. Ilości policjantów do kontroli nie zwiększymy, gdyż te służby pracują już ponad własne możliwości pomagając zabezpieczać izolatorium w Goczałkowicach Zdroju i kontrolując osoby objęte kwarantanną, a jest ich w powiecie już ponad pół tysiąca osób i stan się drastycznie powiększa. Konieczna jest samokontrola i rozwaga z naszej strony. Oczywiście każdy przypadek skontrolowany przez policję będzie surowo ukarany. Bardzo prosimy o niebagatelizowanie zasad bezpieczeństwa. Bądźmy odpowiedzialni.                                                                                                   Wójt Gminy Suszec

Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK

U W A G A  ! od dnia 13 maja 2020 r.   PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2    będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:   wtorki,  środy i  piątki       w godz. 1530   - 2000                       soboty                     w godz.  800  - 1500     Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.                  ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W PSZOK !   ·        W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko           i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;   ·        Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających  w jednym czasie na terenie  PSZOK-u,   tj.  jednocześnie  na teren PSZOK będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;   ·        Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;   Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie                     epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.                    Dziękuję za zrozumienie.                                                                            Wójt Gminy Suszec

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym w dniu Waszego święta chcemy wyrazić ogromne uznanie dla podejmowanego przez Was trudu i wykonywanych niełatwych obowiązków. Życzymy Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości. Dziękujemy za Wasze poświęcenie.   Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas Przewodniczący Rady Gminy Suszec - Szymon Sekta

Seminarium OIPH "Zasady ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiatowym Urzędzie Pracy"

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium "Zasady ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiatowym Urzędzie Pracy".    Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja br. (środa) o godz. 11:00 w formie webinarium, za pomocą platformy online GoToMeeting. Czas trwania: ok. 1 godz. Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Ptak, dyrektor PUP w Tychach, rozpocznie Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH. Webinarium kierowane jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej i szukają instrumentów pomocowych m.in. w zakresie dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów prowadzenia działalności. W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:   1. POŻYCZKA na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a) Podmioty uprawnione do uzyskania pożyczki b) Wysokość udzielanego wsparcia c) Warunki umorzenia pożyczki d) Oprocentowanie i okres spłaty pożyczki e) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pożyczki 2. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach a) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania b) Wysokość i okres udzielanego wsparcia c) Zasady wykazywania spadku obrotów gospodarczych d) Sposób składania wniosku i zawierania umowy e) Ograniczenia w ubieganiu się o dofinansowanie f) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pomocy   3. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ a) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania b) Wysokość i okres udzielanego wsparcia c) Zasady wykazywania spadku obrotów gospodarczych d) Sposób składania wniosku i zawierania umowy e) Ograniczenia w ubieganiu się o dofinansowanie f) Wykaz niezbędnych dokumentów do uzyskania pomocy 4. ZAGADNIENIA PROBLEMATYCZNE a) Możliwość łączenia poszczególnych form wsparcia, w tym w ramach pomocy udzielanej przez WUP i ZUS b) Udzielanie wsparcia na pracowników zatrudnionych w ramach instrumentów rynku pracy (wyposażenia i doposażenia, prace interwencyjne itp.) c) Podmioty wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie d) Zasady ubiegania się o pomoc przez spółki cywilne i inne spółki prawa handlowego   Link uprawniający do wzięcia udziału w spotkaniu – za pośrednictwem komputera, tabletu lub telefonu:  https://global.gotomeeting.com/join/447238893 Serdecznie prosimy o e-mailowe potwierdzenie udziału w seminarium. 

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.   Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy: klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych), studni na potrzeby gospodarstwa domowego, zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)? Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.). O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w celach zarobkowych i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy). Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia również niżej wymienione warunki określone w art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 1305/2013”. Do rodzajów inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje: dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013), dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym), w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013), które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013), które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013). Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in. wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty: - wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników; - zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem; - budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; - zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie; - opłat za patenty lub licencje oraz - ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej). Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, został określony w § 13 ust. 3 rozporządzenia. Niektóre z tych dokumentów składa się w zależności od rodzaju realizowanej operacji, czy też podmiotu, który planuje ubiegać się o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia, wskazane zostały tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r. – 20.07.2020 r., w zależności od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) należą, składane w formie kopii: decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku. Podsumowując, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji. Co do zasady, nie podlegają więc dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych, jak również inne zbiorniki nie użytkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody, jak również inwestycje wpisujące się w ww. założenia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą, która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies., nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności). Tym samym nie podlega także wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia zwierząt. Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotyczące nawadniania znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania / Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r. Dodatkowo, zwracam uwagę że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje „Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwałą nr 92 z dnia 10 września 2019 r. przyjęła  „Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941). Głównym celem Programu będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. Program przeciwdziałania niedoborowi wody obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m. in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna. W Założeniach do Programu przewidziano się m.in.: realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych, promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową, realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych, przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym.

Gmina Suszec  realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich  ZDALNA SZKOŁA

Gmina Suszec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ZDALNA SZKOŁA

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”     „ZDALNA SZKOŁA”-jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r. dedykowanym Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Suszec, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.     W projekcie wsparciem zostało objętych 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suszec: -Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna 130 -Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 42 -Szkoła Podstawowa w Rudziczce w ZSP w Rudziczce, ul. Woszczycka 20 -Szkoła Podstawowa w Kryrach w ZSP w Kryrach, ul. Nierad 86 -Szkoła Podstawowa w Mizerowie w ZSP w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31 -Szkoła Podstawowa w Radostowicach w ZSP w Radostowicach, ul. Dworcowa 56   HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE: -(IV-X.2020) doposażenie szkół w sprzęt komputerowy(laptopy) w ilości 19 sztuk, -(IV-X.2020) użyczenie uczniom i nauczycielom otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształcenia na odległość, do realizacji podstawy programowej.   PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU: -Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu-6 szkół; -Liczba uczniów objętych w ramach projektu-18; -Liczba nauczycieli objętych w ramach projektu-1     WARTOŚĆ PROJEKTU: 69 730,00 PLN Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 69 730,00 PLN

strony 3 4 5 6 7 8 9