archiwum

RSS

Informacja z dn. 19.11.2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza*)   POZIOM II     Rodzaj: Ostrzeżenie Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne Data wystąpienia 20.11.2019 r. Obszar aglomeracja górnośląska (Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie), aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Rybnik, Żory, Jastrzębie - Zdrój), Bielsko-Biała, powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, wodzisławski, pszczyński, bielski, część powiatu cieszyńskiego (gminy: Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice), żywiecki Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w godzinach późnowieczornych i nocnych.   PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA W dniu 20.11.2019 r., ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) jakość powietrza na ww. obszarach będzie dostateczna i zła. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Zalecane środki ostrożności Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.     DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności: intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych, zalecenie  ograniczenia stosowania kominków.   INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 19.11.2019 r. Podstawa prawna art. 93 ust. 1, 1a, 2 oraz art. 94 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony środowiska Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i    *zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzony został nowy poziom informowania (100 µg/m3) oraz alarmowy (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10; aktualny POP nie uwzględnia nowych wartości.

Część budynku remizo-świetlicy w Kryrach do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajduje się część działki nr 2029/15 o powierzchni 0,0700 ha, położonej w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116 w wraz z częścią budynku remizo-świetlicy o powierzchni użytkowej 308,4 m2, w której zlokalizowane są  sala widowiskowa, scena, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia kuchenne, toalety i pomieszczenia komunikacyjne. Część nieruchomości zostaje przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu na okres 15 lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegóły w załączonym wykazie. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.

URZĄD NIECZYNNY W WIGILIĘ

WÓJT GMINY SUSZEC INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2019 R. (WTOREK – WIGILIA) URZĄD GMINY SUSZEC oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  BĘDĄ NIECZYNNE.   URZĄD GMINY oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNE BĘDĄ DLA INTERESANTÓW W SOBOTĘ 14 GRUDNIA 2019 R. W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

strony 1 2 3 4 5 6 7