Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

 


Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W Gminie Suszec prowadzone są nadal kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Suszec zwraca się prośbą do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy nie dostarczyli jeszcze do Urzędu Gminy umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz faktur potwierdzających ich systematyczne wywożenie. Z uwagi, iż gmina ma ustawowy obowiązek kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej, uprzejmie proszę o dostarczenie do urzędu umów i faktur za wywóz nieczystości ciekłych za ostatnie 12 m-cy. Dokumenty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suszec w terminie   do   31 maja 2024 r.  Z przeprowadzonej kontroli zostanie spisany protokół.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Przypomina się, że nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach  bezodpływowych należy się pozbywać  z częstotliwością adekwatną   do ilości zużytej  wody i pojemności  zbiornika bezodpływowego w sposób uniemożliwiający przepełnienie  zbiornika i gwarantujący ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, jednak nie rzadziej niż  raz na pół roku.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również jest obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach  z częstotliwością  nie rzadszą niż jeden raz w roku  – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Suszec w dniu 28 września 2023 r. w sprawie zmiany  regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Suszec.


 

2116656