Przejdź do treści
Przejdź do stopki

UCHWAŁA

Treść

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Suszec

Uchwała - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i i transportu nieczystości ciekłych

2039078