UCHWAŁA

Uchwała - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i i transportu nieczystości ciekłych