STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY FOOTBALL PROJECT

Treść

Stowarzyszenie Klub Sportowy Football Project

Adres siedziby:
ul Baranowicka 20
43-267 Suszec
KRS: 0000564497
NIP: 638 181 25 82
REGON: 361 893 030 00000

Kontakt telefoniczny:
tel.(+48) 882-946-975
tel.(+48) 882-947-035

Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:
Arkadiusz Lazar – Prezes Zarządu

Nazwa zadania publicznego:
– Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Gminie Suszec
– Upowszechnianie kultury fizycznej

Forma prawna:
Stowarzyszenie

Przedmiot działalności:
Cele Klubu i sposoby ich realizacji
1. Celem Klubu jest:
a) prowadzenie działalności sportowej, zmierzającej do mistrzostwa sportowego dzieci
i młodzieży,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
c) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
d) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
e) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży
poprzez sport.

2. Klub realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu,
b) wspieranie i organizowanie szkoleń o tematyce sportowej,

c) wspieranie i finansowanie budowy obiektów sportowych oraz zakup sprzętu
sportowego,
d) udział w zawodach i imprezach sportowych, w kraju i za granicą,
e) fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
f) współdziałanie z władzami sportowymi, samorządowymi i państwowymi w celu
zapewnienia zawodnikom właściwych warunków do rozwoju sportowego
i uprawiania sportu,
g) organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku poprzez przygotowanie
i organizację obozów i turniejów sportowych,
h) organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych,
i) prowadzenie sportowej działalności szkoleniowej i instruktorskiej,
j) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad zawodnikami i członkami Klubu,
k) wspieranie działalności innych organizacji sportowych,
l) nawiązywanie współpracy z klubami sportowymi w kraju i za granicą.

Sekcja sportowa:
piłka nożna oraz wszystkie dyscypliny olimpijskie

Drużyny zgłoszone do rozgrywek (w ilościach zawodników):
1) Skrzaty rocznik 2011 i młodsi - 3 zespoły - Podokręg Tychy - 15
2) Żacy młodsi rocznik 2010 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Rybnik - 15
3) Żacy rocznik 2009 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Tychy - 15
4) Orlik młodszy rocznik 2008 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Rybnik - 15
5) Orlik rocznik 2007 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Rybnik - 15
6) Orlik rocznik 2007 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Tychy - 15
7) Młodzik Młodszy rocznik 2006 i młodsi - 1 zespół - Podokręg Rybnik - 15