Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Nadchodzące spotkanie z ekodoradcą

Nadchodzące spotkanie z ekodoradcą

Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkanie z ekodoradcą, które odbędzie się 29 kwietnia 2024 r. w godzinach 12:00 – 14:00. Ekodoradca będzie dostępny dla mieszkańców w pokoju nr 1, mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Gminy w Suszcu przy ul. Lipowej 1. W

LXVII Sesji Rady Gminy

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w LXVII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o  godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec. Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletyn

Ogłoszenie Wójta gminy Suszec o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZP terenów położonych w północnej części sołectwa Rudziczka i terenów położonych w północno zachodniej części sołectwa Suszec

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Ogłoszenie Wójta gminy Suszec o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZP terenów położonych w północnej części sołectwa Rudziczka i terenów położonych w północno

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Ziemi, największe ekologiczne święto świata, obchodzone 22 kwietnia. To coroczne wydarzenie obchodzone jest w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Zainspirowani przez n

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zapobieganie powstawaniu odpadów Jak zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów? Wszyscy powinniśmy spróbować ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów w naszych domach. Okazuje się, że nie jest to trudne. Pamiętajmy o właściwej segregacji oraz o tym, że najlep

Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA

Po krótkiej przerwie nasz ośrodek kultury ponownie bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Animacji O!PLA, który w tym roku organizowany jest po raz dwunasty. O!PLA to festiwal mający na celu promowanie polskiej animacji wśród widzów w każdym wieku. Od same

Ślonsko Bajarka. Ksiynżniczka Gynsipympek!

Ślonsko Bajarka. Ksiynżniczka Gynsipympek!

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Ślonskom Bajarkom, tym razem będzie to ekologiczno-muzyczne spotkanie z pszczołą samotnią oraz Księżniczką Daisy (Stokrotką). Dziko pszczoła samotnica ni mo swojigo kamrata – przyjaciela, ani schrōniynio a do tego rzyka przi kerej zbiyro nektary je

Informacje Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 22 kwietnia 2024 roku, na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec położonych w Suszcu i Kryrach, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu na czas nieoznaczony. Bliższe in

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Święta Wielkiejnocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi naszego życia i obdarza swoim błogosławieństwem. Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, pełnych wzajemnej życzliwości, radości i pokoju życzą W&

Pliki do pobrania

Harmonogram.pdf 98.35 KB
2063814