Aktualności

RSS

DOFINASOWANIE DO KOSZTÓW DEMONTAŻU I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na zadanie  z zakresu

IV Sesja Rady Gminy

W dniu 24 stycznia  2019 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy. Obrady można śledzić na żywo pod adresem: https://www.

KONTROLA UMÓW NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Ponownie przypominamy o obowiązku prawidłowego gospodarowania  gospodarką wodno - ściekową. W związku z interwencjami mieszkańców będzie zwiększona  kompleksowa kontrola

KONTROLA KOTŁOWNI

Informujemy, że realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 r. na terenie naszej gminy prowadzone są przez dzielnicowych policji  kontr

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Gmina Suszec  zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)    objęła&n

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Wójt Gminy Suszec serdecznie zaprasza na szkolenie dla rolników z zakresu uboju na użytek własny  cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń oraz owiec i k&o

Przekaż 1% podatku na Kingę

Przekaż 1% podatku na Kingę

7 stycznia życie 23-letniej Kingi uległo zmianie. Około godziny 13.00, maszyna produkcyjna wciągnęła jej rękę. Lewa kończyna została zmiażdżona. Przed Kingą stoją nowe wyzwania. Będz

Nadchodzące wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury

Nadchodzące wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury

APETYT NA KULTURĘ wraca po świątecznej przerwie ! Wraz z nowym rokiem zapraszamy na KINO Z KLASĄ, czyli comiesięczne spotkania z kinem. Projekcje filmowe będą się odbywać raz w miesiącu,

INFORMACJA O WYDANYCH DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH

Wójt Gminy Suszec wydał dnia 7 grudnia 2018 r. decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja hal produk

Polowania zbiorowe w obwodach Koła Łowieckiego Ostoja Gliwice

Zarząd Koła Łowieckiego Ostoja uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Ministra Środowiska w porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Katowicach odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodach koła w dniach 19/20.01.2019 r. w obwodzie 158 oraz 26/27.01.2019 r. w obwodzie 134.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do korzystania z nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i p

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO w roku 2019

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r. można składać  w Urzędzie Gminy Suszec (sekretariat)  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w

Informacja o dodatkowych polowaniach w sezonie 2018/2019

Koło Łowieckie "HUBERTUS" Orzesze informuje o terminach dodatkowych polowań w sezonie 2018/2019.

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  W SUSZCU

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SUSZCU

 13 stycznia cala Polska zagra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zagramy i my! Sztab w Suszcu zaprasza na 27. Finał WOŚP! Celem najbliższej zbiórki będzie zakup nowoczesn

RUSZAJĄ SPEKTAKLE DLA DZIECI

RUSZAJĄ SPEKTAKLE DLA DZIECI

Jeśli szukacie pomysłów na niedzielne spędzenie czasu z rodziną, zapraszamy na nowy cykl spotkań. Wraz z nowym rokiem zapraszamy na NIEDZIELE Z BAJKĄ. Raz w miesiącu będziemy spotykać

Akcja Zima 2018/2019

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli w pierwszej kolejności należy kontakto

strony 3 4 5 6 7 8 9