Stan na dzień 31.12.2014 r.

        Sołectwo         Liczba mieszkańców
Kobielice 1427
Kryry 1428
Mizerów 1480
Radostowice 1703
Rudziczka 1388
Suszec 4390
RAZEM 11816