Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

GMINNY OŚRODEK KULTURY
...........................................

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu działa od dnia 3 maja 1992r. z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22.
Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, artystyczną i rekreacyjną, oświatę pozaszkolną, sprawuje opiekę nad amatorską kulturą ludową gminy.

GOK w Suszcu prowadzi również działalność gospodarczą, która dotyczy w szczególności wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne, rozrywkowe, wystawiennicze, świadczenia usług kserograficznych, organizowania kursów, szkoleń konferencji, seminariów.
 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą następujące jednostki:

1. Dom Kultury w Suszcu
43-267 Suszec ul. Ogrodowa 22
tel./fax 212-4491 wew.23

2. Remizo-Świetlica w Kryrach
43-265 Kryry ul.Wyzwolenia 116

3. Remizo-Świetlica w Mizerowie
43-265 Mizerów ul.Wyzwolenia 279

4. Remizo-Świetlica w Rudziczce
43-267 Rudziczka ul. Pszczyńska 24

 

 www.kulturasuszec.pl