Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Suszec

Treść

Zaprasza się mieszkańców Sołectwa Suszec do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Proponowany porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Informacja Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

4.   Informacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu.

5.   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2023 rok.

6.   Przedstawienie rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

8.   Wystąpienie Wójta Gminy. Omówienie zasad programu „Czyste powietrze”.

9.   Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.

10. Zakończenie zebrania.

2042694