Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Suszec

Suszec

Treść

W dniu 06.04.2022 r. o godz. 18:45 (w drugim terminie) w sali GOK Suszec rozpoczęło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Suszec. W zebraniu uczestniczyło 58 mieszkańców oraz Wójt Gminy Marian Pawlas i Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta. Spotkaniu przewodniczył Sołtys Suszca Grzegorz Dera. Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sołtys Suszca odczytał sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2021. Następnie uchwalono roczny plan rzeczowo - finansowy Sołectwa na 2022 r.. Podczas Zebrania głos zabrał dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie mł.asp. Miłosz Klimek oraz Komendant OSP Suszec Jan Koch. Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas przybliżył mieszkańcom szczegóły programu "Czyste Powietrze" oraz omówił inwestycje realizowane i planowane do realizacji w sołectwie Suszec. Zebranie zakończono po pytaniach mieszkańców oraz odpowiedziach Pana Wójta.

 

 

2042692