Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Suszec

Suszec

Treść

Informujemy, że w dniu 06.04.2022 r. (środa) o godz. 18:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu odbędzie się Zebranie Wiejskie.

W przypadku braku wymaganej liczby uczestników (100 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:45 bez względu na liczbę zebranych.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Sołectwa na 2022 r.
  5. Informacja dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
  6. Informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu.
  7. Promocja programu „Czyste Powietrze”.
  8. Wystąpienie Wójta Gminy Suszec.
  9. Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.
  10. Zakończenie zebrania

Sołtys Sołectwa Suszec

Grzegorz Dera

 

 

2042702