Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Menu

Kultura

Treść

GMINNY OŚRODEK KULTURY
...........................................

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu działa od dnia 3 maja 1992r. z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną i artystyczną, organizuje i rozwija edukację pozaszkolną, wspiera amatorskich ruch artystyczny, prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wspiera działania oddolne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

GOK w Suszcu prowadzi również działalność gospodarczą, która dotyczy w szczególności wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne, rozrywkowe, wystawiennicze, świadczenia usług kserograficznych, organizowania kursów, szkoleń konferencji, seminariów.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą następujące jednostki:

1. Dom Kultury w Suszcu
43-267 Suszec ul. Ogrodowa 22
tel. 212 44 91

2. Remizo-Świetlica w Mizerowie
43-265 Mizerów ul.Wyzwolenia 279

3. Remizo-Świetlica w Rudziczce
43-267 Rudziczka ul. Pszczyńska 24

 

 www.kulturasuszec.pl

 

 

2116687